Flere børn og motionister i idrætten

2017-04-11 15:40
Medlemskurven er vendt i Danmarks største idrætsorganisationer DIF og DGI. Fremgangen skyldes flere børn og motionister i foreningslivet.

2.557.970 medlemmer løber, dribler, danser og svømmer rundt på banerne, i hallerne og på vejene i Foreningsdanmarks 11.665 foreninger. Det viser nye medlemstal fra Danmarks Idrætsforbund (DIF), DGI og Dansk Firmaidrætsforbund...
 
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk