Lokalt netværk om skole/foreningssamarbejde

2017-05-11 23:04
Book kalenderen til første møde i det lokale netværk om skole/foreningssamarbejde. Mødet bliver d. 12. juni. Alle foreninger er velkomne.
 
På repræsentantskabsmødet fortalte bestyrelsesmedlem Louise Møller Hansen om etableringen af et lokalt netværk om skole/foreningssamarbejde. Netværket handler blandt andet om at dele erfaringer, få sparring/hjælp fra skoleforvaltningen (tilpasning af aktiviteter til læringsmål) og fremadrettet at sikre de bedst mulige vilkår for samarbejdet mellem skoler og foreninger.
 
Dagsorden for mødet følger ultimo maj - menbook din kalender allerede nu!
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk