Topdressing på boldbaner

2017-05-24 09:26
Info fra Park & Vej vedr, topdressing af boldbaner.
 
Der påkøres 50 tons topdressing pr. Ha. Den samle mænget der køres på boldbaner i 2017 er 2300 tons. I år er der godt og vel 1/3 del af de 120 baner som får topdressing
 
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk