Netværk om skole/foreningssamarbejde

2017-06-06 20:32
Vær med til at søsætte det lokale netværk om skole/foreningssamarbejde. Her kan du få indflydelse på Viborg Kommunes ambitionsniveau, herunder hvilke tiltag der kan befordre, at vi sammen når ambitionerne. Dertil vil udvalgte foreninger inspirere os med konkrete erfaringer og ideer.
 
Mandag d. 12. juni kl. 18:30 søsættes det lokale foreningsnetværk om skole/foreningssamarbejde. Netværket har (mindst) følgende 3 formål:
 
1. Give lokal viden og understøtte en politisk dialog mhp. prioriteringer på området
2. Understøtte vidensdeling mellem foreninger og i ft. ressourcepersoner på området
3. Være base for udvikling af nye initiativer
 
Vi håber meget, at vore foreninger tager godt imod netværket og mødet, der blev varslet på repræsentantskabsmødet. Idrætsrådet mener, at det er et vigtigt område at stå sammen om og udvikle i fællesskab - og mødedeltagerne vil få direkte indflydelse på den feed back som idrætsrådet giver videre til Viborg Kommunes skolechef. Skolechefen har nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af Idrætsrådet m. fl.. Arbejdsgruppens formål er blandt andet at bringe lokale foreningsinput i relation til skole/foreningssamarbejde.
 
Dagsorden
 
1. Velkomst
a. formål med netværk
2. Inspiration & vidensdeling
a. Erfaringer fra Alhedens IF (Pia Viller Arendt)
b. Erfaringer fra Sparkær IF (HP Johansen)
c. Idé oplæg fra FT-Viborg (Hans Græsvig)
d. Hvilket tilbud eksisterer fra Viborg Kommune i dag? (Line Barbera, B&U)
3. Cafeborde og debat
a. Hvad skal der til for at samarbejdet lykkes?
i. Hvilken hjælp mangler foreninger?
ii. Hvad skal der til for at komme videre?
iii. Hvad er vores ambitionsniveau?
iv. Hvilke ønsker har vi til B&U og vore politikere?
b. Inspiration og samarbejde
4. Tak for i dag & næste møde

Mødet holdes hos idrætsrådet på Skottenborg 12 - 14. HUSK tilmelding senest søndag d. 11. juni kl 15 på morten@viborgidraetsraad.dk
 
Det er Viborg Idrætsråd, der er arrangør af mødet. Vi er glade for, at Viborg Kommune og DGI Midtjylland er med til at understøtte mødet og begge organisationer bliver en del af den gruppe, der fremover skal servicere netværket.
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk