Høringssvar Idrætspolitik

2017-06-14 11:05
Bestyrelsen har indsendt høringssvar i forbindelse med Viborg Kommunes nye politik for idrætsområdet, "Viborg i bevægelse – en politik for aktiv leg, bevægelse og idræt i Viborg Kommune".
 
Du kan downloade høringssvaret her.   
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk