Events / Ung Sportsmester

Ung Sportsmester

3Du kan allerede nu tilmelde dig og dine idrætsudøvere til næste arrangement for de unge sportsmestre. Arrangementet finder sted i 2008. For at være kvalificeret til at deltage, skal idrætsudøveren i 2008 have præsteret én eller flere af følgende præstationer: 
 
Vinder af jysk mesterskab for hold el. individuelt i en DIF anerkendt idrætsgren. (Mesterskabet er vundet i den bedst tænkelige jyske række)
Undtaget til deltagelse på jysk hold i en DIF anerkendt idrætsgren.
Andre idrætspræstationer som efter Viborg Idrætsråds vurdering kan ligestilles med pkt. 1-2
Unge sportsmestrene er fra 0-18 år. De er som udgangspunkt medlem af en forening i Viborg Kommune, da præstationen blev gennemført. Deres bopæl er imidlertid ikke afgørende.
 
Sportsmestrearrangementet følger kalenderåret. Deltagere i sportsmesterarrangementet i 2008 har således udført en af de ovenstående bedrifter i kalenderåret 2007.
 
Hvis du er i tvivl så kontakt administrationen på 8662 5533.
Du kan downloade et ansøgningsskema her.
Du kan  tilmelde dig og dine idrætsudøvere til næste arrangement for de unge sportsmestre. 
Ung Sportsmester foregår i 2017 d. 3. maj på Viborg Teater. 

Krav
For at være kvalificeret til at deltage, skal idrætsudøveren i året forinden have præsteret én eller flere af følgende præstationer
  • Vinder af jysk mesterskab for hold el. individuelt i en DIF anerkendt idrætsgren. (Mesterskabet er vundet i den bedst tænkelige jyske række).
  • Udtaget til deltagelse på jysk hold i en DIF anerkendt idrætsgren.
  • Andre idrætspræstationer som efter Viborg Idrætsråds vurdering kan ligestilles med pkt. 1-2 eller helt særlige præstationer inden for den enkelte idrætsgren.
Unge sportsmestre er fra 0-18 år. De er som udgangspunkt medlem af en forening i Viborg Kommune, da præstationen blev gennemført. Deres bopæl er imidlertid ikke afgørende. Sportsmestrearrangementet følger kalenderåret.
 
Kontakt
Hvis du er i tvivl så kontakt administrationen på 8662 5533.
 
Ansøgningsskema
Du skal indstille de unge mestre på denne side, og formænd, ledere mf. på denne fil samt udfylde denne info seddel.
ALLE 3 skemaer skal indsendes elektronisk til lone@viborgidraetsraad.dk senest d. 10. janaur 2017.
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk