Projekt / Rekruttering & Fastholdelse / Kursus / 1. Kursusdag

1. Kursusdag

Modul 1 – Rekruttering

Mandag d. 17. november kl. 18.30-21.30

Kommunikation er omdrejningspunktet denne aften. Hvilke informationskanaler bruger DIN forening? Hvordan kommunikerer man med de forskellige aldersgrupper, der er i foreningen? Hvad er forskellen på kommunikation og information? Nye medlemmer er ofte lidt usikre, når de kommer i en forening for første gang. En varm velkomst og de rigtige informationer om klubben kan hurtigere gøre de nye medlemmer til en del af fællesskabet. Hvis I sender de rigtige signaler, kan I måske også motivere dem til at yde en frivillig indsats. Hvis man inddrager medlemmerne i beslutningerne, kan man få nogle af dem ind som frivillige i klubben. Involvering i beslutninger skaber en fælles forståelse og sammenhængskraft i klubben.

Der arbejdes med DIF værktøjerne: Byd velkommen og Inddrag medlemmerne.

Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk