Events / Tidligere events / 100 års jubilæum

100 års jubilæum

Viborg Idrætsråd fejrede 100 års jubilæum i 2004. Jubilæet blev markeret via en stor idrætsdag - Store Sportsdag - på Liseborg centeret, en jubilæumsbog og - avis, idrætshistorisk udstilling, samt reception og fest for de frivilige ledere.    
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk