Projekt / Rekruttering & Fastholdelse / Kursus / 2. Kursusdag

2. Kursusdag

Modul 2.

Onsdag d. 14. januar kl. 18.30-21.30

Hvordan motiveres de frivillige? Når man er frivillig, er det vigtigt for engagementet, at man bliver påskønnet og anerkendt. Denne aften udarbejder I jeres egen idébank til, hvordan I vil anerkende jeres frivillige. Den giver jer et overblik over mulighederne og husker jer på at sige tak til jeres frivillige.

Hvordan får man flere frivillige? Mange foreninger kan godt bruge flere frivillige. Undersøgelser viser, at mange medlemmer og forældre gerne vil lave mere frivilligt arbejde. Dette værktøj giver mulighed for at få flere frivillige kræfter samt at pleje de frivillige, som klubben allerede har.

Der arbejdes med DIF værktøjerne: Tak ildsjælene og Få flere frivillige.

Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk