Projekt / Rekruttering & Fastholdelse / Kursus / 3. Kursusdag

3. Kursusdag

Modul 3.

Mandag d. 23. februar kl. 18.30-21.30

Hvilke opgaver er der i foreningen? Det kan være svært for nye frivillige at tage en tørn, hvis de ikke ved præcist, hvad de skal gøre. Når I skal rekruttere frivillige til en opgave, der skal løses, samt de krav og forventninger, I har. Når flere deles om arbejdet, er der mindre arbejde til hver enkelt. Det kan derfor være en fordel for klubben at få flere til at arbejde lidt. Denne aften arbejder der med at lave en aktiv strategi for opfølgning og støtte til de frivillige.

Der arbejdes med DIF værktøjerne: Slå stillingen op og del opgaver.

 

Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk