Ydelse / Netværk

Netværk

Du kan bruge Viborg Idrætsråd til dit arbejde med at styrke og udvikle din forening.
Viborg Idrætsråd skaber netværk på tværs af alle foreninger i Viborg Kommune. 
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk