Møde vedr. halanalysen

2018-05-03 16:10
Kom til møde om halanalysen og vær med til at drøfte principper i analysen. 
 
Viborg Idrætsråd er som bekendt ved at analysere alle halfaciliteter i Viborg Kommune – herunder indsendte ansøgninger.

I den sammenhæng inviteres du til informationsmøde torsdag d. 24. maj kl. 19-21 på Viborg Rådhus, lokale M5.

På mødet informeres om halanalysens baggrund og metode. Derudover får halbestyrelserne mulighed for at spørge ind til analysen ligesom de bliver bedt om at drøfte forskellige principper, der skal anvendes i den samlede politiske indstilling. Den samlede indstilling forventes færdig august 2018.

Mødeleder er Peder B. Pedersen, næstformand i Viborg Idrætsråd. På mødet deltager Morten Erfurth fra Viborg Idrætsråd og Ole Brandt Pedersen fra Kultur & Udvikling, Viborg Kommune.

Tilmelding til mødet skal foregå til Morten Konradsen (konradsen@viborgidraetsraad.dk) senest d. 21. maj.
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk