Viborg bliver DBU profilkommune i pigefodbold

2018-06-13 09:16
Med støtte fra DBUs udviklingspulje trækker Viborg nu i arbejdstøjet for at blive DBU profilkommune i pigefodbold. Målet er flere aktive piger og kvinder i fodbolden både som medlemmer, trænere og ledere. Alle klubber er inviteret med i projektet uanset om de har eller gerne vil have pigefodbold.

Projektets mål er at skabe en markant vækst i antallet af pigespillere, pigetrænere og klubber der udbyder pigefodbold i Viborg Kommune samt skabe en generisk værktøjskasse til inspiration for andre klubber og kommuner. Projektets ledes i samarbejde mellem DBU Jylland Region 2 og Viborg Idrætsråd med alle klubber og Viborg Kommune som tætte medspillere.

”Vi ser mange spændende perspektiver i projektet. Ikke mindst ambitionerne om at få flere kvinder tæt på de fodboldfaglige beslutninger er interessante, fordi det er vigtigt at sikre, at pigefodbolden prioriteres i de enkelte klubber, fx i fordeling af baner og træningstider, gode materialer, uddannelse af trænere samt spændende ture og arrangementer. Pigerne skal opleve fodboldklubber, der vil dem,” fortæller Bent Clausen.

Næstformand i Viborg Idrætsråd & fodboldmand gennem 40 år Peder B. Pedersen glæder sig:

”Det er en stærk gruppe af samarbejdspartnere med DBU Jyllands børnegruppe, Viborg Kommune, Viborg Idrætsråd og frem for noget alle de lokale fodboldklubber. Med støtten fra DBUs udviklingspulje kan vi skabe en helt særlig indsats for pigefodbolden, blandt andet med ansættelsen af en fodbold-inspirator, der kan inspirere og assistere klubberne og de frivillige helt tæt på. Der er et stort potentiale for at skabe endnu flere idrætsaktive børn – og det glæder jeg mig til at forfølge”.

Projektets mål om at skabe endnu flere idrætsaktive passer perfekt med Viborg Kommunes nye bevægelsespolitik, og projektet vil naturligt fungere i samspil med Viborg som hjemmebane for kvindelandsholdet.

Torben Baunbæk, DBU Jylland Region 2s Pigegruppe, peger særligt på de organisatoriske perspektiver i projektet:

”Der er nogle oplagte muligheder i at styrke de lokale netværk omkring pigefodbolden, så klubberne kan være med til at støtte hinanden og fx samarbejde om at skabe rene pigehold og dermed holde fast i nogle piger, som måske ellers bliver tabt. Den samtidige indsats med at skabe et særligt rum for og videreuddanne pigetrænerne ligger også stærkt i tråd med DBUs ambitioner om at skabe stærke fodboldmiljøer.”

DBUs udviklingspulje støtter projektet med kr. 175.000 hvert af de kommende 2 år.

Du kan læse mere her.

Yderligere informationer:
Formand Bent Clausen, DBU Jylland, 4028 3746
Næstformand Peder B. Pedersen, Viborg Idrætsråd 2330 5236
Formand Torben Baunbæk, DBU Jylland Region 2 Pigegruppe, 2033 1438
Sportschef Morten Erfurth, Viborg Idrætsråd, 4088 9396


Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk