10 lokale pigefodboldklubber ansætter fælles inspirator

2018-08-09 14:44
De lokale pigefodboldklubber i Viborg Kommune styrker udvikling og fælles samarbejde med ansættelsen af Morten Madsen, der får titel som fælles pigefodbold-inspirator. Ansættelsen støtter klubberne i at skabe flere medlemmer, uddanne kvindelige trænere og ledere samt sikre gode tilbud til alle pigespillere uanset niveau.

Klubbernes samarbejde kommer som kulminationen på en proces, som Viborg Idrætsråd har stået i spidsen for sammen med DBU Jylland og de lokale pigefodboldklubber. Udover klubberne medfinansierer DBU, Viborg Kommune og Viborg Idrætsråd midler i projektet.

Det nye samarbejde glæder næstformand i Viborg Idrætsråd Peder B. Pedersen: ”Det er enormt visionært at klubberne på den måde rækker ud imod hinanden og sammen vil løse pigefodboldens udfordringer. Det handler særligt om at skabe flere medlemmer, trænere og ledere, så projektet er helt i tråd med Viborg Kommunes bevægelsespolitik. Vores mål er bl.a. at øge antallet af lokale pigespillere med 50 pct. de næste 4 år, så vi kommer over 1.000 lokale pigespillere”.

Morten Madsen skal som ny pigefodboldinspirator bl.a. besøge hver klub 2-4 gange årligt for at lave skræddersyede træneruddannelse og inspirationstræninger. Under besøgene opdateres en fælles spillerdatabase over alle spillere i Viborg Kommune, der danner udgangspunkt for årlige klubsamarbejdsmøder. Det skal forebygge at klubber med små årgange lukker hold og at idrætsaktive bliver til inaktive.

Det er mange centrale samarbejdsflader klubberne er blevet enige om – og det er den rigtige mand, der er valgt til posten, fortæller Johnny Krogh Hansen fra DBU Jylland: ”Morten har alle forudsætninger for at blive en kæmpe succes. Han har selv været fodboldtræner og klubansvarlig i en menneskealder. Derudover har han arbejdet som klubkonsulent for DBU i mere end 10 år. Og så har han lokalt kendskab og er lokalt forankret. Vi glæder os bare helt vildt til at komme i gang”.

Morten Madsen er 51 år og bosiddende i Løvel. Han kommer bl.a. fra en stilling som børne- og ungdomskonsulent i Thisted Fodboldklub. En stilling han har passet ved siden af sine opgaver som DBU-konsulent.

”Jeg var glad for jobbet i Thisted, men da Idrætsrådet henvendte sig, var det bare for spændende” smiler Morten. ”Jeg synes det rummer nogle fantastisk spændende perspektiver for den lokale pigefodbold – og pigefodbolden mere generelt.

Når Morten Madsen ikke er ude i kommunens fodboldklubber, er han at finde på Idrætsrådets sekretariat. Morten er indtil videre ansat 18 timer ugentligt i en 2-årig periode – primært eftermiddags- og aftentimer ude i klubberne. Han fastholder endvidere sin stilling som trænerrådgiver hos DBU Jylland. Morten Madsen påbegynder sit arbejde efter sommerferien.
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk