Netværksmøde for rideklubber

2018-08-30 08:45
Idrætsrådet inviterer alle vore rideklubber til møde om tilskudsmodeller. Med inspiration fra Skive og Kolding kommune lægges op til en drøftelse af lokale muligheder og udfordringer. Mødet er d. 13. september.
 
Ridesporten i Viborg Kommune har gennem det seneste år fået skabt et netværk, herunder drøftet diverse udfordringer og samarbejdspotentialer, og på den baggrund iværksat en række initiativer og aktiviteter til gavn for rideklubberne. Et tilbagevendende tema har været driften af rideklubberne samt kommunens tilskudsmodel. På dette møde indhenter vi erfaringer fra andre kommuner og lægger op til en åben drøftelse af tilskudsmodeller, samt eventuelle perspektiver i fht. samarbejdsrelationer rideklubberne imellem som kan understøttes af bl.a. tilskudsmodeller.

Se denne invitation til det varslede ridemøde d. 13. september. Jeg håber, I alle har reserveret dagen og vil give en hurtig tilbagemelding på deltagerantal fra jeres klub, så vi kan planlægge en god aften. Tilmelding er senest d. 10. september via FITDEAL.DK
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk