Inspirationsaften med Søren Østergaard

2018-08-30 13:01
Kom til inspirationsaften d. 31. oktober og bliv klogere på, hvordan din forening kan fastholde de unge i foreningslivet. Med viden om de unges situation og valg, så kan din forening målrette tilbud, kommunikere bedre og sikre, at foreningen også er et attraktivt sted for unge.

Vi vil have flere med i idrætten. Flere borgere, der får del i glæden ved et aktivt liv i de stærke fællesskaber, som vores foreningsliv tilbyder. Det er kernen i Viborg Kommunes nye bevægelsespolitik – og glædeligvis matcher det med de fleste foreningers visioner, så vi er sammen om at angribe de muligheder og udfordringer, ambitionerne giver.
 
Idrætten har samlet set rigtigt godt fat i børnene, men når ”børnene” bliver ”unge”, så kommer der nye fristende tilbud og aktiviteter. Spørgsmålet er derfor – hvordan fastholder vi i idrætten den høje ”markedsandel” fra børneårene, så den fortsætter ind i ungdomslivet?
 
For at blive kloge på det, skal vi turde stille spørgsmål. Fx vælger mange unge foreningsidrætten helt fra – hvorfor gør de det? Hvad kan vi som frivillige og foreninger gøre bedre/anderledes?
 
Ungdomsforsker Søren Østergaard vil hjælpe os med at stille flere spørgsmål – og finde svar. Helt grundlæggende vil Søren hjælpe os med at blive klogere på de unge som en samlet gruppe. Han vil under foredraget og den efterfølgende workshop komme ind omkring følgende emner:
 
• Hvad skal man have særlig opmærksomhed på som træner/klub for at fastholde og udvikle unge?
• Perspektiver på ungdomsliv og idræt i en tid hvor det er vigtigere at bestå end at forstå
• Den unikke individualitet! – hvor man søger det trygge!
• Gode idrætsmiljøer for piger (hvordan skabes disse?)
• De unge vil jo bare gøre det bedste, man kan, alle de steder man kan
• Hvem er de ”gode” voksne
• Hvem er de unge i dag?
 
Aftenen vil være med en vinkel på unge generelt – men derudover med et særligt og udvidet fokus på pigerne og gode idrætsmiljøer for piger.
 
Program:
19.00 Velkomst
19.05 Oplæg ved Søren Østergaard
20.00 Workshops
21.15 Afrunding, eventuelt & tak for i aften
 
Dato: 31. oktober
 
Søren Østergaard er daglig leder af Center for Ungdomsstudier (CUR), forfatter til en række bøger omkring unge og sportslig koordinator i HB Køge Pigefodbold.
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk