Pigefodboldnetværk sparket igang

2018-08-31 09:35
Pigefodboldnetværket blev sparket igang med en velbesøgt kick off møde. 12 klubber deltog på mødet og skabte en rigtig god og forventningsfuld stemning.
 
Ved mødet fortalte Pigefodboldinspirator Morten Madsen og projektleder Lone Simonsen både om de aktuelle tilbud og den kontakt, som alle klubberne får i de kommende uger. Projektets første fase indebærer en kontaktrunde med de yngste pigehold i klubberne - og Morten Madsen er allerede i fuld gang med at ringe og lave aftaler med klubberne.
 
Aftenen indeholdt også gode drøftelser om forskellige samarbejdspotentialer mellem klubberne med udgangspunkt i visionerne for pigefodboldnetværket samt baggrunden for projektet.
 
Kontakt pigefodboldinspirator Morten Madsen, 4011 3409.
 
 
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk