Nyt aktivt fritidshus

2018-10-05 12:12
Invitation til møde om nyt aktivt fritidshus.
 
Det nye Fritidsråd i Viborg Kommune arbejder med temaer. Det ene tema har arbejdstitlen ”Folkeoplysningens Hus”, men huset skulle gerne rumme meget mere end folkeoplysning.

Vi vil gerne invitere alle interesserede til et opstartsmøde, hvor Fritidsrådet vil præsentere sig selv og løfte sløret for tankerne om et nyt ”fritids-hus”, der kan rumme en lang række aktiviteter.
 
Man kunne i flæng nævne bevægelse, foredrag, møder, fester, kontor, klasseundervisning, faglokaler, værksteder, musikøvelokaler, handicapidrætsaktiviteter, samrådsmøder, …
 
Men intet er udelukket på forhånd.
 
Formålet skulle være at få bedre udnyttelse af faciliteter ud fra hoved-idéen: Mange bidrager med deres andel. Til sammen får alle mere.
 
Mødet holdes på Viborg Rådhus torsdag 11. oktober 2018, kl. 17.30.

Tilmelding til kgr@viborg.dk 
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk