Indbydelse til møde for fodboldklubberne i Viborg kommune

2018-11-13 10:57
DBU Jylland Region 2 indbyder i samarbejde med Viborg Idrætsråd fodboldklubberne i Viborg Kommune til Kommunemøde.

Tidspunkt: Tirsdag 4. december 2018 kl. 19.00 - 21.30
Sted: Viborg Rådhus, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg (multisal)
Tilmelding: Senest tirsdag 27. november til regionskontoret på mail: region2@dbujylland.dk eller på tlf. 89 39 99 20. Vi opfordrer hver klub til at deltage med 1 - 3 personer i mødet!
 
Dagsordenen vil bl.a. indeholde følgende punkter:

1) Velkomst og præsentation

2) Status på græs- & banepleje v/Park & Vej
• Evaluering og orientering omkring pleje af baner
• Spørgsmål og svar

3) Nyt fra klubrådgiver og DBU Jylland
• TRÆNEREN ER NØGLEN - forberedelse til ansøgninger i 2019
• DBU’s Udviklingspulje - forberedelse til ansøgninger i 2019
• Andre interessante puljemuligheder
• Nyt fra DBU Jylland

4) Kort status vedr. Pigefodbold v/Morten Madsen

5) Nyt fra Viborg Idrætsråd v/Morten Erfurth
• Orientering

6) Fodboldundersøgelse & kaffe/kage

7) Klubberne
• Emner fra salen
• Eventuelt / afslutning

DBU Jylland Region 2 / Viborg Idrætsråd er vært ved kaffe/brød - mødet afsluttes senest kl. 21.30!
 
Evt. spørgsmål vedr. mødet kan rettes til:
Viborg Idrætsråd – Sportschef Morten Erfurth – 8662 5533/4088 9396
DBU Jylland Region 2 – Klubrådgiver Klaus Gertsen – 2465 9515
 
 
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk