Klubhuse & energi

2018-11-21 09:09
Få besøg af en frivillig energikonsulent og søg penge til forbedring af jeres klubhus. Vil I gerne forbedre jeres klubhus og have en mere miljørigtig drift? Få hjælp til at se på mulighederne! 
 
Alle klubber kan bestille besøg af en af idrætsrådets frivillige energikonsulenter. På besøget ser i på forbedringsmuligheder af klubhuset, jf. klubhuspuljen. 
 
Klubhuspuljen prioriterer støtte til rene energitiltag og tiltag med en energimæssig vinkel i klubbens sociale rum. Tiltag med en tilbagebetalingstid på under 10 år er garanteret støtte (73. pct.). Resterende midler fordeles til projekter med en energimæssig vinkel med reference til forskellige behovskategorier som idrætsforeningerne i fællesskab har udarbejdet. Se mere her
 
Kultur- & Fritidsudvalget har via klubhuspuljen støttet mere end 40 forskellige tiltag fordelt på idrætsklubhuse og spejderhytter. Se mere her
 
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk