Halundersøgelsen

2018-11-21 09:48
Kultur- & Fritidsudvalget har behandlet halundersøgelsen. En række haller har fået tilsagn om bevillingsbeløb, så de kan igangsætte planlægning af projekterne og indsamling af egne midler. 
 
Halundersøgelsen er blevet behandlet i Kultur- & Fritidsudvalget på baggrund af de byrådets budgetrammer. Kultur- & Fritidsudvalget har fulgt halundersøgelsens anbefalinger, således at en række halbestyrelser nu kan påbegynde arbejdet med at projektere og indsamle midler. Inden igangsætning skal de konkrete projekter godkendes og midlerne frigives af udvalget.
 
Idrætsrådet glæder sig over resultatet af de politiske drøftelser, der også indebærer, at der frem mod den kommende sommer skal udarbejdes indstilling omkring yderligere budgetmidler på området. Således vil idrætsrådet invitere halbestyrelserne til videre dialog primo 2019.
 
 
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk