Informationsmøder om Viborg Elite

2018-11-21 11:35
I Viborg Elite har vi i nærmeste fremtid 2 informationsmøder for interesserede udøvere, forældre m.fl., der ønsker at høre mere omkring Viborg Elite tilbuddet.
 
Onsdag d. 28. november kl. 19 – 20.30 på Liseborgcentret, Liseborgvej 37, Viborg.
Her vil du møde de ungdomsuddannelser som Viborg Elite samarbejder med. Det vil være Viborg Katedralskole, Viborg Gymnasium og HF, Viborg Ungdomsskoles 10. CV, Mercantec og Midtbyens Gymnasium (HTX og HHX).

Mandag d. 10. december kl. 19 – 20.00 i festsalen på Nordre Skole, H.C. Andersensvej, Viborg. Her vil du høre mere om folkeskoletilbuddet på Nordre Skole.
 
Læs mere på www.viborgelite.dk 
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk