Fodboldanalyse

2018-12-07 11:30
Ansøgningsskema til fodboldanalysen kan nu downloades. Husk deadline 1. februar.

Kultur og Fritidsudvalget og Viborg Idrætsråd har indgået aftale om, at Viborg idrætsråd i foråret 2019 gennemfører en fodboldundersøgelse med særlig fokus på kunstgræs. Fodboldklubberne drøftede forskellige tematikker og satte retning for undersøgelsen på det årlige fodboldmøde d. 4. december. For yderligere info – se powerpoint oplæg fra mødet her eller kontakt sekretariatet.

Hvis din klub er ansøger til enten kunstgræs eller nyanlæg/renovering af græsbaner/lysanlæg, skal I udfylde og indsende dette ansøgningsskema senest d. 1. februar 2019.
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk