Indberetning af medlemstal til Centralt ForeningsRegister (CFR)

2018-12-14 08:56
Tallene skal senest være indberettet den 31. januar 2019 og der er allerede nu åbnet for indberetning.
 
CFR er en portal til registrering af foreningers medlemstal. Portalen er udviklet og drevet af de tre idrætsorganisationer DIF, DGI og Firmaidrætten
 
Medlemstallene bruges af idrætsorganisationerne til at analysere udviklingen i idrætten, og tallene bruges også til at beregne tilskud til eksempelvis de enkelte idrætter.
 
Der er i år ændret i aldersindelingen af medlemmer. Du kan logge ind og se den nye aldersindeling og indberette her
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk