Møde om halanalyse

2018-12-17 13:06
Kom til møde vedr. opfølgning på halanalysen i 2018. Byrådet har afsat yderligere 7. mio. kr. til fordeling i 2019.

Viborg Kommune har besluttet at afsætte kr. 7 mio. til opfølgning på halanalysen fra 2018. Viborg Idrætsråd er blevet bedt om at facilitere analysen.

I den sammenhæng inviteres du til informationsmøde onsdag d. 23. januar kl. 19-21 i Multisalen på Viborg Rådhus.

På mødet informeres om halanalyses baggrund og metode. Derudover får halbestyrelserne mulighed for at spørge ind til analysen ligesom principielle forhold kan drøftes.

Frist for ansøgninger til halanalysen forventes at være 1. marts. Et opdateret ansøgningsskema udsendes i forlængelse af informationsmødet, senest 1. februar. Vi har et foreløbigt ansøgningsskema, der minder om skemaerne fra 2018 men med reducerede datakrav – det kan hentes her. De tungeste datakrav vedrører brug af faciliteten i uge 49 i 2018 – dette arbejde kan halbestyrelsen med fordel igangsætte allerede nu, så det ligger klar til en brug, hvis I vil indsende en ansøgning. Den samlede halanalyse forventes færdig maj/juni 2019.

Mødeleder er Peder B. Pedersen, næstformand i Viborg Idrætsråd. På mødet deltager Morten Erfurth fra Viborg Idrætsråd og Ole Brandt Pedersen fra Kultur & Udvikling, Viborg Kommune.

Af hensyn til planlægning og forplejning er tilmelding til mødet nødvendigt – det foregår via www.fitdeal.dk senest d. 17. januar.
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk