Nye satser for skattefri godtgørelser i idrætsforeninger

2019-01-22 13:09
Skatterådet har vedtaget nye satser for udbetaling af skattefri godtgørelser pr. 1.1.2019.
 
Der kan ydes godtgørelse for følgende udgifter:
- telefonsamtaler og internetforbrug: 2.400 kr. (2018: 2.350 kr.)
- administrative omkostninger: 1.450 kr. (2018: 1.400 kr.)
- køb, vask og vedligeholdelse af tøj: 2.000 kr. (2018: 1.950 kr.)
I alt maks. 5.850,- årligt.
 
Den skattefri godtgørelse kan udbetales til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller frivillige, ulønnede medhjælpere, hvis bistanden ydes som led i foreningens skattefri virksomhed. Man kan altså ikke både modtage løn og skattefri godtgørelse fra en forening.
 
Udbetaler foreningen godtgørelse med beløb, der overstiger satserne, bliver alle godtgørelser, der udbetales til den pågældende skattepligtige. Læs mere om skattefri godtgørelser her
 
Din forening kan udbetale befordringsgodtgørelse til personer, der udfører frivilligt arbejde i foreningen. Skatterådet har fastsat satserne, som gælder pr. 1. 1. 2019 for kørsel i egen bil:
- De første 20.000 km.: 3,56 kr. (2018: 3,54 kr.)
- Over 20.000 km.: 1,98 kr. (2018: 1,94 kr.)
 
Den skattefri godtgørelse til kørsel hænger ikke sammen med loftet på skattefri omkostningsgodtgørelser. Det er to forskellige regnestykker, der ikke påvirker hinanden.

Det betyder, at din forening både kan give jeres frivillige hjælpere tilskud til befordring samt godtgørelse for udgifter til internet, telefoni, administration og tøj.
 
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk