Esport netværksgruppe i Viborg Kommune en realitet

2019-02-12 14:30
Sidst i januar mødtes de idrætsforeninger som har opstartet esport i løbet af 2018 samt de fritidsklubber der tilbyder esport i Viborg Kommune til et stort esport evalueringsmøde.
 
Formålet med mødet var, at udveksle erfaringer og gode ideer og samtidig sparring omkring opstart, drift og viderudvikling af esporten i Viborg Kommune.
 
Over 30 personer var mødt op til mødet, hvor alle bød meget positivt ind til dagsordenen. Der er ingen tvivl om, at esport er nyt for alle, både foreninger, klubber, medlemmer og ikke mindst forældre, - så der var masser af input og gode ideer der kunne udveksles.
 
Både foreningerne og klubberne var enige i, at de ville få stor glæde af et esport netværk, hvor de kunne mødes et par gange årligt og sparre med hinanden.
Derudover talte det kommende netværk også om, at skabe en fælles platform, hvor de kan udveksle træningsøvelser, bevægelsesøvelser, lave fælles turnering mm.
Netværket understøttes og faciliteres af esport styregruppen, som består af Viborg Idrætsråd, Viborg Kommune og Esport Danmark.
 
Næste møde i esport netværksgruppen er i juni 2019.
 
Hvis du har lyst til at komme med i esport netværksgruppen eller høre mere om denne, er du velkommen til at kontakte breddeidrætskonsulent Pia Viller Arendt fra Viborg Idrætsråd.
 
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk