Repræsentantskabsmøde

2019-02-22 09:06
Viborg Idrætsråd afholder i år repræsentantskabsmøde d. 30. april. 
 
Alle medlemsforeninger kan få punkter på dagsorden. Disse skal fremsendes, så de er bestyrelsen i hænde senest tirsdag d. 19. marts, jf. vedtægterne og 6 ugers frist. 
 
Yderligere info om repræsentantskabsmødet fremsendes i april. Skulle du har spørgsmål, så kontakt Morten erfurth på 8662 5533.  
 
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk