Samfundstjeneste - potentiale for foreninger

2019-02-28 09:21
Som forening kan I få hjælp til praktiske opgaver af borgere, der er idømt samfundstjeneste. Det forudsætter, at der i foreningen er en person, der kan understøtte forløbet. 
 
Hvert år idømmes mange danskere samfundstjeneste i stedet for fængselsstraf. Det er personer, som har begået lovovertrædelser, der ikke er så alvorlige, at retten finder det nødvendigt at idømme ubetinget fængselsstraf.

Samfundstjeneste har stor betydning for de dømte. De kommer ikke i fængsel, de kan blive boende hjemme, de kan passe deres sædvanlige arbejde, og de får lejlighed til at betale lidt tilbage til samfundet på en positiv måde. Samfundstjeneste fastholder på den måde de dømte i fællesskabet i stedet for at udelukke dem fra det.

Som institution, organisation eller forening der er offentlig, offentligt støttet eller har et almennyttigt formål, har I mulighed for at blive samfundstjenestested. Derved kan I få løst nogle arbejdsopgaver, som ellers ikke ville blive udført af lønnet arbejdskraft.

I KIF Viborg vil vi gerne have flere samfundstjenestesteder. Derfor tillader vi os, at rette henvendelse til jer, og bede om hjælp. Vi håber, I vil invitere os ind til relevante møder med jeres medarbejder, hvor vi kan få ca. 15 minutter til og fortælle mere om de dømte, det at være et samfundstjenestested og de gode historier, som I kan blive en del af.
 
Kontaktinfo: 
Vibeke Nissen
Enhedsleder
Kriminalforsorgen Midt- og Nordjylland
Direkte tlf.: +45 41109939
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk