Lys på fodboldbaner

2019-03-01 13:46
En række fodboldklubber har indleveret ønsker til fodboldanalysen. I næste uge besigtiges lysanlæg på en kommune-rundfart, og senere på året kigges på ønsker til græs og kunstgræs. Analysen forventes færdig ultimo maj måned.

På det årlige fodboldmøde i december måned blev fodboldanalysen drøftet og en række forhold om særligt kunstgræs drøftet. Siden har klubberne arbejdet med deres ansøgninger, og fodboldanalysen gennemføres med en række nedslag gennem foråret. I den kommende uge skal der for alvor lys på, når de klubber, der har ansøgt om forbedrede lysanlæg får besøg af Idrætsrådet. Besigtigelsen finder sted mandag aften og følger nedenstående plan.

De klubber, der har søgt om forbedringer af græs eller etablering af kunstgræs, bliver kontaktet ultimo marts måned – her vil vi naturligvis også gerne på besøg. Forventningen er, at fodboldanalysen er færdig og skal drøftes med Kultur- & Fritidsudvalget i maj/juni måned.

Køreplan for besigtigelse af lysanlæg:


Idrætsrådet vil gerne sige tusind tak for opbakningen til køreplanen og til gennemførelsen af analysen. Og et helt særligt tusindtak til de frivillige, der stiller sig til rådighed på nogle ret skæve tidspunkter 😊
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk