Opfølgning på halanalyse - besigtigelse

2019-03-01 13:56
En række af kommunens haller færdiggør i øjeblikket ansøgning til halanalysen. Næste step er en besigtigelse af alle haller, så det er muligt at sammeligne behov på tværs af kommunen. Herefter er der en masse analysearbejde.
 
En række haller færdigør i øjeblilkket ansøgning til opfølgningen på halanalysen. Opfølgningen på analysen foreståes af Idrætsrådet og indebærer blandt andet en besigtigelse af samtlige halfaciliteter. Besigtigelsen muliggør en sammenligning på tværs af alle haller i hele kommuner, så eventuelle forskelle kan trækkes frem. Besigtigelsen foregår i den kommende uge, jf. nedenstående plan.
 
Senere pågår et analyse arbejde, hvor de haller, der ansøger, leverer en række data til at belyse fx brugen af de forskellige haller - dette er et væsentligt element af analysen og ambitionerne om at understøtte den bedst mulige brug af de midler, byrådet har prioriteret til forbedring af halfaciliteter.
 
Idrætsrådet holdt tidligere på året et møde for alle haller, hvor vi orienterede om plan og principper for analysen, og i næste uge deltager vi i en lokal landdistriktskonference, hvor vi orienterer om analysen med henblik på at skabe mest mulig gennemsigtighed.
 
Den endelige opfølgning på halanalysen drøftes med Kultur- & Fritidsudvalget i juni måned. 
 
Plan for halbesøg:
 
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk