Klargøring af Viborg Kommunes boldbaner

2019-03-13 12:31
Park og Vej er i uge 9-10 påbegyndt klargøring af Viborg Kommunes boldbaner.

Arbejdet forsættes i de kommende uger såfremt vejret tillader det. Der startes på baner med lette jorde.

Banerne køres over med slæbe-net for af jævne toppe, ormeskud mm. Derefter klippes banerne første gang med ”grov-klipper”.

Samtidig gennemgås banerne for muldvarper. Der startes med muldvarpesaks(fælder). I april måned anvendes gas mod muldvarper, men dette kan først igangsættes når jordtemperaturen er over 5 grader.

Park og Vej ser frem til et godt 2019, hvor det gode samarbejde med klubberne kan fortsætte.
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk