Repræsentantskabsmøde

2019-03-19 08:59
I dag er sidste frist for indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet. Der er 6 uger til årets repræsentantskabsmøde, der finder sted d. 30. april - husk at sætte kryds i kalenderen. 
 
Jf. vedtægterne kan alle medlemsforeninger fremsende forslag til behandling på repræsentantskabsmødet indtil 6 uger inden mødets afholdelse. 
 
Idrætsrådet udsender den samlede dagsorden senest 3 uger inden mødet. 
 
Vel mødt! 
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk