Tallene fra året i idrætsrådet

2019-04-02 16:08
Bestyrelsen fremlægger tallene fra året i idrætsrådet. Regnskabsberetning, regnskab, revisors påtegning og ledelsens regnskabserklæring.
 
Bestyrelsen fremlægger regnskab og fremhæver:
  • Årets regnskab viser et mindre overskud på kr. 31.376.
  • Generelt er regnskabstallene i overensstemmelse med budgetteret
  • Der er tilkommet nye initiativer, der er finansieret af samarbejdspartnere
  • Forventning om et overskud på kr. 10.000 i 2019
Du kan downloade følgende, jf. punkt 4 på dagsorden:

Regnskabsberetning
Regnskab og revisors påtegning
Ledelsens regnskabserklæring

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Konstatering af antal fremmødte repræsentanter
3. Godkendelse af bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af Viborg Idrætsråds regnskab
5. Indkomne forslag
a) Vedtægtsændringer
6. Valg af formand
- Preben Jensen (genopstiller)
7. Valg af bestyrelse
- Majbritt Tang Jønsson (genopstiller)
- Rikke Agerholm Therkildsen (genopstiller)
- Ole S. Nielsen (genopstiller)
- Peter Mandrup (genopstiller)
- Henrik Bangshøj (genopstiller)
8. Eventuelt

Uddeling af hædersbevisninger
Folkebladets Skulderklap
Årets Unge Idrætsleder
Årets Idrætsforening
Årets Idrætsleder

Vel mødt til repræsentantskabsmødet!

Tilmeld dig her.
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk