Analyse / Haller

Haller

Halanalyse 2016 
Efter aftale med Kultur- & Fritidsudvalget i Viborg Kommune, gennemførte Viborg Idrætsråd i 2016 en analyse af udvalgte haller. Formålet var at undersøge behovet for at etablere nye haller, jf. de indkomne ansøgninger desangående.
 
Denne analyse indeholder også konklusionerne, de centrale overvejelser og indstillinger fra 2015 analysen. Download analysen her
 
Halanalyse 2015 
Efter aftale med Kultur- & Fritidsudvalget i Viborg Kommune, gennemførte Viborg Idrætsråd i 2015 en analyse af udvalgte haller. Formålet var at undersøge behovet for at etablere nye haller, jf. de indkomne ansøgninger desangående.

Download analysen her
 
Halanalyse 2005 
Viborg Idrætråd gennemførte derudover en analyse af de selvejende haller i Viborg Kommune i 2005. Undersøgelsen pegede på en række måder fremadrettet at organisere tilskud til og drift af selvejende haller.
 
Yderligere info  
Kontakt Morten Erfurth på 86625533 for yderligere oplysninger.
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk