Om os / Bliv medlem

Bliv medlem

Ansøgning

For at blive medlem af Viborg Idrætsråd skal din forening fremsende en formel ansøgning.

Ved ansøgningen skal vedlægges:

- et eksemplar af foreningens vedtægter

- en fortegnelse over foreningens bestyrelsesmedlemmer

- oplysninger om medlemstal

Udfyld elektronisk ansøgningsskemaet her.

 

Kontingent

Medlemskontingentet i Viborg Idrætsråd er per 1. januar 2017:

Grundkontingent kr. 250 + 5 kr. per aktivitetsmedlem.

 

Yderligere information

Har du spørgsmål i forbindelse med medlemskab af  Viborg Idrætsråd, så er du velkommen til at kontakte sportchef Morten Erfurth på telefon 8662 5533.

Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk