Ydelse / Leje af kunstgræsbaner / ½ bane Syd
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk