Projekt / Arbejdsgrupper / DIF - udviklingsudvalg

DIF - udviklingsudvalg

Viborg Idrætsråds sportschef Morten Erfurth blev medio 2009 udpeget til Danmarks Idræts-Forbunds Udviklingsudvalg.
 
Udviklingsudvalget er placeret lige under DIFs bestyrelse, og har til formål at fungere som sparringspart og rådgiver for bestyrelsen.
 
Læs mere om DIFs udviklingsudvalg her.
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk