August

Deadlines
 • Momsafregning ved en omsætning over 50.000 kr. senest d. 1/9
  Om foreningen skal betale moms, afhænger af omsætningens størrelse, overskuddets anvendelse og om der foreligger konkurrencefordrejning ift. almindelige virksomheder. Læs mere her.
 
 
 
Særlige vigtige opgaver
 • Kontingent til indendørssæson     
  Tjek om medlemmerne har betalt deres kontingent til indedørssæsonen.
   
   
 • Indhentning af børneattester ved tilknytning af ny træner            
  Det er lovpligtigt for foreningen at indhente børneattester. Se mere her. 

   
 • Tilmelding af hold til forårssæson                                                       
  Hvilke hold kan foreningen stille med lige nu? Er der hold, som foreningen ikke kan stille med som først antaget. Kontakt jeres specialforbund.
   
   
 
Andre opgaver
 • Modtagelse af nye medlemmer                                           
  Hvordan tager foreningen imod nye medlemmer? Er der noget specielt information, som de nyankomne skal have? 

 • Markedsføring ved opstart af ny sæson                         
  Hvordan gør foreningen opmærksom på at den nye sæson starter op.
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk