Februar

Deadlines

 
 • Momsafregning ved en omsætning over 50.000 kr. senest d. 1/3
  Om foreningen skal betale moms, afhænger af omsætningens størrelse, overskuddets anvendelse og om der foreligger konkurrencefordrejning ift. almindelige virksomheder. Læs mere her.
 
 
 
Særlige vigtige opgaver
 • Tilmelding af hold til forårssæson                                                         
  Hvilke hold kan foreningen stille med lige nu? Er der hold, som foreningen ikke kan stille med som først antaget. Kontakt jeres specialforbund.
 
 • Indhentning af børneattester ved tilknytning af ny træner                       
  Det er lovpligtigt for foreningen at indhente børneattester Se mere her.  
   


Andre opgaver
 • Markedsføring ved opstart af ny sæson                      
  Hvordan gør foreningen opmærksom på at den nye sæson starter op: Er det via sociale medier, foreningsblad, avisen eller andre måder. 

 • Modtagelse af nye medlemmer                 
  Hvordan tager foreningen imod nye medlemmer? Er der noget specielt information, som de nyankomne skal have? 
 
 • Træner- og lederkurser                                           
  Se mere under de forskellige forbund                       
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk