Ydelse / Events

Events

Mange foreninger har en drøm om at stå som arrangør af et stort stævne. Det kan være et DM, VM eller måske en stor ungdomsturnering. Alt for ofte strander sådanne drømme imidlertid på, at man er bange for ikke at kunne magte opgaven, ligesom man ikke ved hvad der skal til for at kunne realisere drømmen.
Viborg Idrætsråd ser det som en vigtig opgave, at skaffe så mange idrætsarrangementer som muligt til Viborg, og tilbyder derfor en række hjælpeforanstaltninger og serviceydelser til de medlemsforeninger, som ønsker at kaste sig ud i denne slags projekter.

Konsulenthjælp
Hvis man har en idé til et stævne eller lignende, er man meget velkommen til at kontakte Viborg Idrætsråd for et uforpligtende møde, hvor idéen kan drøftes nærmere.

Ansøgninger m.v.
Viborg Idrætsråd kan i et vist omfang hjælpe med udformningen af tilskudsansøgninger, tilladelser m.v.

Økonomi
Viborg Idrætsråd kan ligeledes hjælpe med opstilliingen af realistiske budgetter for arrangementet, samt med råd om økonomistyring m.v.

Lån af idrætsmateriel til arrangementer
Viborg Idrætsråd råder over en del materiel som kan lejes billigt af medlemsforeningerne i forbindelse med arrangementer. Læs videre her.

Registrering af tilmeldinger
En af de største belastninger ved at arrangere store stævner og idrætsarrangementer er ofte tilmeldingerne og regstreringen af deltagere. Derfor tilbyder Viborg Idrætsråd medlemsforeningerne at stå for denne opgave mod et symbolsk beløb. Registrering kan ske helt efter arrangørernes ønske og i de fleste alm. anvendte programmer. Indhent tilbud på pris.

Reservation af overnatningssteder
Skal man arrangere arrangementer, som strækker sig over flere dage, kan Viborg Idrætsråd hjælpe med kontakt til de rette partnere. 

Reservation af idrætsfaciliteter
Viborg Idrætsråd kan ligeledes hjælpe med at finde ledige idrætsfacilliter og reservere disse
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk