Kasserer-netværket

Formål

Kasserernetværket har til formål, at gøre det attraktivt at påtage sig opgaven som frivillig foreningskasserer ved at styrke alle sider af kasserergerningen dvs:

 • At skabe fællesskab, sikkerhed, uddannelsestilbud og opbakning til kassererjobbet.
 • At arbejde for gennemskuelige og forståelige kommunale tilskudsordninger.
 • At sikre en optimal service og support til kassererne fra Viborg Idrætsråd.
 • At sørge for at kassereren råder over optimalt computerudstyr til at løse kassereropgaven.

Kasserernetværket er pt i dvale

Baggrund

Konceptet omkring Viborg Kasserernetværk er udarbejdet i tæt samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af kasserere fra Idrætsrådets medlemsforeninger. Det har sikret, at det er foreningernes aktuelle ønsker og behov som ligger til grund for Kasserernetværket.

Mange kasserer har således efterlyst et fælles forum for foreningskassere til udveksling af gode ideer, erfaringer m.v. og en tættere social kontakt til andre kasserere, der kan skabe hjælp og vejledning om aktuelle problemstillinger. Derudover blev der i arbejdsgruppen peget på behov for løbende videreuddannelse/information vedr. aktuelle emner som Skat og moms, tilskudsregler, udfyldelse af ansøgningsskemaer, sponsorering, budgetlægning m.v.

Kontakt

Morten Konradsen på tlf. 8662 5533 eller mail, hvis du vil vide mere.

Winkas Pro

En af de vigtigste forudsætninger for at kassererposten bliver overkommelig, er det rigtige regnskabsprogram. For alle foreninger af en vis størrelse er tiden løbet fra bogføring og medlemsregistrering i hånden. Alle organisationer og offentligt myndigheder forventer, at foreningen arbejder med edb – det er et krav foreningen lige så godt kan indstille sig på.

Det har derfor været en væsentlig opgave at vælge det bedst mulige regnskabsprogram, som kan danne standard for vore medlemsforeninger
Programmet er udvalgt af Viborg Idrætsråd fordi det er:

 • Brugervenligt og har fokus på de særlige vilkår, som er gældende for foreningslivet.
 • Kompatibelt med Viborg Idrætsråds regnskabsprogram (og derved gør det let for Viborg Idrætsråd at yde support og hjælp til foreningerne, når det kræves).
 • Økonomisk fordelagtigt sammenlignet med andre udbydere i forhold til anskaffelse, support og opdatering.

På baggrund af en grundig gennemgang og præsentation af programmer er valget faldet på regnskabsprogrammet Winkas Pro der forhandles af Winkas pro i Frederikshavn, som det program, der anbefales af Viborg Idrætsråd og kasserernetværket.

Programmet indeholder følgende elementer:

 • Grundmodul 2200 yderligere medlemskonti (i alt 300)
 • PBS Modul (eller faktureringsmodul)
 • Projekt Modul
 • Automatisk kontingent reg.Smart email