KICK OFF

KICK OFF på Rekruttering & Fastholdelse

Idrætsrådet kommer på besøg i DIN forening

Varighed ca. 1 time i oktober/november måned.

Inden kurset begynder får DIN forening besøg af et bestyrelsesmedlem fra Idrætsrådet. Formålet med mødet er en forventningsafstemning, som dels vil indebære en snak om kursets indhold og en drøftelse af et par udvalgte overordnende emner, som I med fordel kan forholde jer til inden kurset.

Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk