Ydelse / Netværk / Rekruttering og fastholdelse

Rekruttering og fastholdelse

Viborg Idrætsråd har tidligere arbejdet med at etablere et ledelsesnetværk for at styrke erfaringsudvekslingen mellem vore lokale klubber. Dette arbejde er nu overgået til en særlig indsats omkring rekruttering & fastholdelse af frivillige ledere, hvor vi ønsker at understøtte vore klubbers udvikling af en frivillighedsdstrategi.  

Se mere her.

Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk