Næstformand

Deadlines: 
 
 
 
Særlige vigtige opgaver:
  • Netværksmøde for formænd/næstformænd i Viborg Idrætsråd    
    Erfaringsudveksling samt ny inspiration og viden på tværs af foreningerne.
     
     
  • Indhentning af børneattester ved tilknytning af ny træner                                        Det er lovpligtigt for foreningen at indhente børneattester. Se mere her.
  
  • Repræsentantskabsmøde hos Viborg Idrætsråd                                                 Mødet vil finde sted senest medio maj.
 
 
 
Andre opgaver:
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk