Ydelse / Pleje af atletik & boldbaner

Pleje af atletik & boldbaner

Viborg Kommune servicerer atletik baner, græsbaner og kunstgræsbaner. Plejen udføres af Park & Vej ud fra nedenstående plejeplaner. 
 
Hvert år i oktober/november måned inviteres alle klubber til møde om blandt andet pleje af græs, samt en drøftelse af sæsonens gang. Hvis du oplever udfordringer med græsplejen er du naturligvis meget velkommen til at henvende dig med det samme. I så fald skal du kontakte Preben B. Overgaard på Kultur, Service & Events, 8787 3013. Preben kan også svare på generelle spørgsmål i fht. plejen.
 
Generelle driftsrammer: 
 
Løbende driftsinfo:
22.02.17 Info om bekæmpelse af mulvarpe. Link.  
07.03.17 Info om klargøring af boldbaner. Link
01.04.17 Klargøring af boldbaner igang. Link.
15.05.17 Topdressing af boldbaner. Ca. 1/3 af boldbanerne behandles årligt. Link
24.07.17 Der bliver givet efterårs gødning i uge 30-31 
24.07.17 Der udføres Aero Quick på alle boldbaner i kommunen i uge 32-33
 
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk