Ydelse / Regnskab og bogføring / Pris - Bogføring og regnskab

Pris - Bogføring og regnskab

Betaling for regnskabsførelsen incl. regnskabsopstilling mv.

  • Afgift pr. bilag kr. 8,63 incl. moms
  • Afgift pr. posteringslinie kr. 3,62 incl. moms

Arbejdsfordeling mellem forening og Viborg Idrætsråd.

Foreningens kasserer foretager udbetalinger, indbetalinger og andre pengebevægelser. (Viborg Idrætsråd kan ikke påtage sig ansvaret for løsning af klubbens økonomiske mellemværender).

Viborg Idrætsråd udarbejder klubbens regnskab på grundlag af kassebilag, der afleveres til Viborg Idrætsråd med anførelse af de konti, beløbet skal føres på. Herefter bogføres bilagene i klubbens regnskab.

Oplysninger som foreningen løbende kan rekvirere.

  • Balance, månedsvis eller kvartalsvis
  • Kontoudskrift af enkelte konti
  • Kontoudskrift af alle konti
  • Transaktionsjournal (posteringsjournal)
  • Budgetsammenligning (såfremt klubbens budget er lagt ind)

Andre regnskabsopgaver varetaget af Viborg Idrætsråd.

  • Afstemning af bank- og girokonti
  • Opstilling af årsregnskabet til brug for revision og generalforsamling

Yderligere information

Kontakt Dorte Jensen på tlf:. 8662 5533 eller mail: dorte@viborgidraetsraad.dk

Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk