Projekt / Rekruttering & Fastholdelse / Søren Østergaard

Søren Østergaard

Headlines fra foredrag og se power point her: Søren Østergaard

Foredrag med Søren Østergaard

Børns og unges trivsel i foreningerne

En ny undersøgelse viser, at børn og unge er på vej væk fra det fysiske samvær med venner, og at 25 % oplever at blive mobbet i foreningerne. Op mod 10.000 i en ungdomsårgang dropper ud af fritidsaktiviteterne på grund af mobning. Hvilke konsekvenser har det for foreningslivet, og hvad kan foreningen, trænerne og forældrene gøre ved det? 

DIF, Move It – Viborg Kommune og Viborg Idrætsråd satte i samarbejde fokus på børns og unges trivsel i foreningerne, hvor alle foreninger, som ønskede at være med til at udvikle børne- og ungdomskulturen i foreningslivet, var velkomne til at komme og få en saltvandsindsprøjtning af ny viden og inspiration til det frivillige arbejde i foreningerne den 7. oktober på Rådhuset.   

55 trænere og ledere fra idrætsforeninger i Viborg Kommune var til stede på foredraget, hvor det i samarbejde var lykkedes DIF, Move It – Viborg Kommune og Viborg Idrætsråd at få en af landets førende ungdomsforskere, phd. Søren Østergaard, til at fortælle de nye tendenser i børns fritidsliv samt lave en kobling til hvad det betyder for, hvordan foreninger skal udvikle træningsmiljøer for børn og unge.   

Kvalitet i træning stiller krav til trænerne

Til foredraget gav Søren Østergaard foreningerne en saltvandsindsprøjtning af ny viden og inspiration til det frivillige arbejde i foreningerne. Gennem analyser af over 1000 børns fritidsvaner har Søren Østergaard i sin forskning konkluderet, at børn uanset niveau efterlyser kvalitet i træning af deres disciplin. De kommer til idræt for at lære noget og ikke i så høj grad som tidligere for at få venner. Det betyder noget for de krav, der stilles til trænere. Trænere skal være kompetente og kunne arbejde med en klar progression i deres træning. 

Nutidens børn og unge er individualister

Søren Østergaard fremlage desuden på mødet, at nutidens børn og unge er individualister og vælger noget andet, hvis de ikke føler, at træningen lever op til deres forventninger.   

”Som træner skal man ikke forvente, at børnene kommer og fortæller, hvorfor de stopper. Derfor kan det være en god ide som træner, en gang i mellem at spørge børnene om træningen lever op til deres forventninger, samt hvad der få dem til at stoppe med at gå til idræt, så man som træner kan forebygge frafald”, nævnte Søren Østergaard på mødet. 

Børn og unge eftersøger et frirum

En anden pointe i Østergaards oplæg var, at nutidens børn og unge har så travlt med bl.a. at opdatere på diverse sociale medier, at de i idrættens arena efterspørger et frirum, hvor de ikke skal tænke så meget. De efterspørger således trænere, der er tydelige og har en plan, og de er ikke så interesserede i for meget medindflydelse og tagen stilling til egen træning. Idrætten er børnenes frikvarter hvor de kan koble af og nyde, at de ikke skal stå til ansvar for, hvor mange de har ”liket” etc.   

Konkrete værktøjer med hjem i foreningerne

Til foredraget tog Søren Østergaard udgangspunkt i sin nye bog ”Bliv klogere på de unge – og bliv en endnu bedre træner”, som blev uddelt på mødet. Bogen er en håndbog til ungdomstræneren om at skabe et godt socialt idrætsmiljø, hvor både holdet og det enkelte medlem trives. Samtidig giver bogen et tidsbillede af de unge 13-17 årige og kommer med bud på, hvilke konsekvenser det har for trænerrollen. Træneren får i bogen gode idéer og tips til at blive en endnu bedre ungdomstræner, så ud over et inspirerende oplæg, fik deltagerne også konkrete værktøjer gennem bogen, som de kunne tage med tilbage i foreningerne.   

Efter mødet udtrykte flere af klubberne, at de havde fået god inspiration fra forskerens oplæg. 

Flere oplysninger

 

 

 

 

Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk