Februar

Deadlines

 • Momsafregning ved en omsætning over 50.000 kr. senest d. 1/3    
  Om foreningen skal betale moms, afhænger af omsætningens størrelse, overskuddets anvendelse og om der foreligger konkurrencefordrejning ift. almindelige virksomheder. Læs mere her.
 
 
 
 Særlig vigtige opgaver
 • Afholdelse af generalforsamling                                                                                         I foreningens vedtægter er der ofte en dagsorden for generalforsamlingen, samt regler for indkaldelse af medlemmer, mv. Se fx her. 

 • Tilmelding af hold til forårssæson                                                             
  Hvilke hold kan foreningen stille med lige nu? Er der hold, som foreningen ikke kan stille med som først antaget. Kontakt jeres specialforbund. 
   
 • Indhentning af børneattester ved tilknytning af ny træner    
  Det er lovpligtigt for foreningen at indhente børneattester. Se mere her
   
 
 
 Andre opgaver
 • Markedsføring ved opstart af ny sæson              
  Hvordan gør foreningen opmærksom på, at den nye sæson starter op: Er det via sociale medier, foreningsblad, avisen eller andre måder. 


 • Opdatering på tilmeldte hold                                                                                          Kan foreningen stille med de hold, der er tilmeldt? Er der kommet nye hold til? Er der hold, som foreningen ikke kan stille med? 

 • Træner- og lederkurser                                                            
  Se mere under de forskellige forbund 
   
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk