Ydelse / Netværk / Senior Idræt

Senior Idræt

Viborg Idrætsråd har i 2011 haft ældreidræt som tema på vores dialogmøde med to formål. Dels ønsker vi at medvirke til, at den stigende andel af ældre borgere får mange aktivitetsmuligheder og dels ønsker vi at gøre vore foreninger opmærksomme på det kæmpe potentiale der ligger for at rekruttere frivillige.  
 
Viborg Idrætsråd | Skottenborg 12 - 14, 8800 Viborg  | Tlf.: 86625533 | adm@viborgidraetsraad.dk